February 24, 2016

פנים אחרות: סיפור על אהבה במבט שני

או

על אין יחס מיני

מאת אנה גלמן

 

בכישרון אומנותי ובעומק חזותי, הגישה לנו הבמאית  אנה  בניאל  קולא"ז  של  מבטים,  הנאה מטקסט פיוטי של עגנון ומילה פועלת  על הבמה; השחקנים מתנועעים ומתבוננים,  והקהל רואה  איך "עיניה הקיפו את לבו"....

February 24, 2016

מה מבדיל בין מבנה פרוורטי לפרוורסיה?

"אהוב את הזולת כאילו הוא שלך!"  מוריס בלנשו

               

                הרצאה מאת אנה גלמן בעקבות קרטל על מבנה פרוורטי ופרוורסיה (2013-15) ...

February 23, 2016

 

 

המבנה הפרוורטי

הרצאה של ד"ר אורית יושינסקי טרופין בעקבות קרטל על המבנה הפרוורטי ועל פרוורסיה בשיח (2013-2015)[1]

 

     החוש המשותף, הנורמות, המוסכמות והדעות הקדומות מביאים לעתים קרובות לבלבול בין המבנה הפרוורטי לבין תופעות פרוורטיות, עמדות פרוורטיות או פרוורסיות. כאשר...

Please reload

זרקור על לאקאן - גיליון פסיכואקטואליה, אוקטובר 2014

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

מי אני... רוצה להיות... כשאהיה גדול? \ אנה גלמן
זמן תפס"ן 10, מאי 2016
Recent Posts
Please reload

Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
    <