March 22, 2016

בין "תכלית" ל"תחליט", או, לשם מה?

לשם מה? אולי, בשתי מלים, כדי לחיות...

מאת רונית שי

 

הנושא שאני מבקשת לדבר עליו ביחס לסמינר 6, "התשוקה ופירושה", הוא החיפוש והאקט, האקט והחיפוש, והקשר ביניהם לבין התשוקה ופירושה. מה זה שגורם לנו לנוע, מה זה שגורם לנו לקום ולעשות?

בעצם, אולי...

March 15, 2016

סמינר האיווי

המלט

מאת תרצה אולמן

 

להמלט היה שבר במות אביו ועם הנישואים הפזיזים של אמו.

הנפילה היתה כשהוא ראה את הרוח של האב שאמר לו "תנקום", אל תשלים עם הרצח.

המלט מתוודה "איבדתי כל שמחת החיים שלי, נטשתי שגרת אמוני, וכה רבה המועקה שלי."

המלט מאבד את האחיזה במציאות, הסדר מתפר...

March 15, 2016

אני תשוקתי

להיות או  לא להיות

שם האב הוא בשביל לאבד אותו

ההזדהויות בשביל שהן יפלו

גוף האם בשביל ליפול ממנו

מה נשאר?

כשלאקאן מדבר על הקיום האימבצילי והטפשי שלנו, הכאב הקיומי, הוא מפגיש אותנו עם אמת אכזרית: אין סיבה לחיים, הסובייקט ממציא את הסיבות ומאמין בהן. זוהי אומנות האמונ...

March 9, 2016

 

מה היא התרומה של תאוריית הקשרים בקליניקה הלאקאניינית ?

 

ד״ר מוריאל שמלה, פסיכואנליטיקאית, פסיכיאטרית המנהלת מרפאת-חוץ בבי״ח לחולי-נפש באוברויליאר בפריז, פסיכואנליטיקאית חברת אקול בפורום הבינלאומי של השדה הלאקאניאני.

 

 

בשנות השבעים לאקאן מכניס להוראתו את הקשרים הבורומאים...

March 7, 2016

קולט סולר   לאקאן, הלא מודע מומצא מחדש

Colette Soler

Lacan, l'inconscient réinventé

 

Presses Universitaires de France 

...

March 7, 2016

באפריל 2014 יצרנו אירוע של הצגת תיאטרון המלווה בטקסטים שכתבנו על סיפורו של ש״י עגנון  ״פנים אחרות״ - מצורפים הטקסטים שהוצגו בהצגה.

 

 

פנים אחרות - ש"י עגנון 

 

תאטרון תמונע - בימוי :  אנה בניאל

 

 

מלאכת ההקשבה- הכמיהה להקשבה

 

הרטמן מתקשה למצוא מילים - ״ ואחר כל שתיי...

March 6, 2016

 ?Symptôme de l’enfant, troubles dans les familles

 

Marc Strauss

פסיכואנליזה עם ילדים, סימפטום של הילד, בעיות במשפחה?

 

 

נדיר מאוד שילד יבקש להפגש עם אנליטיקאי כיון שאינו יכול לשאת את הסימפטומים שלו .לרוב , ובמקרים רבים יותר ממה שקורה אצל המבוגרים, הסימפטומים של הסובייקט ה...

March 6, 2016

Des peres sans raison

                                         Colette Soler...

Please reload

זרקור על לאקאן - גיליון פסיכואקטואליה, אוקטובר 2014

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

מי אני... רוצה להיות... כשאהיה גדול? \ אנה גלמן
זמן תפס"ן 10, מאי 2016
Recent Posts