top of page
  • Writer's pictureAdmin

גיליון פסיכואקטואליה 2014, בעריכת בינה ברגמן, אנה גלמן ואילנה רבין


פסיכואקטואליה_2014
.pdf
Download PDF • 2.81MB

37 views0 comments

Recent Posts

See All

מקהילה של אחים לחברה של אחרים הרצאה באירוע פתיחת שנה"ל 2023-2024: "להתעורר, לדעת, לדעת לעשות: השיח הפסיכואנליטי כהופכי לשיח האדון בתקופתנו" לאחרונה נשמעים קולות מהימין שמבקשים הידברות עם המתנגדים להפ

bottom of page