top of page

פורום "עוד" הוא קבוצת עבודה להוראת הפסיכואנליזה ולהנחלתה במסגרת "הפורום הבינלאומי של האסכולה של השדה הלאקאניאני." 

הקבוצה הוקמה על ידי אנשי מקצוע בתחום מקצועות הטיפול, האמנות והתרבות, אשר שמו להם למטרה ללמוד ולהעמיק בידע הפסיכואנליטי הלאקאניאני. 

 

האיווי להקמת פורום נוסף אשר לומד את הוראתו של לאקאן ומלמד אותה כשמו כן הוא - "עוד" - איווי שאינו מגיע לסיפוקו, איווי לדעת עוד. זהו איווי לחשיבה ולגילוי תוך כדי שיתוף פעיל של אחרים, באווירה המאפשרת ביטוי לאומֵר הסובייקטיבי של כל אחד וליצירה משותפת. 

 

פורום "עוד" מציע מגוון של מסגרות: עבודה בקרטלים, סמינרים, קבוצות קריאה, וכן הרצאות והצגות מקרה. 

הוא מיועד לאנשי מקצוע המתעניינים בפסיכואנליזה לאקאניאנית ולמעוניינים בהבנת אי-הנחת בתרבות של תקופתנו. 

     

האתיקה של הפסיכואנליזה שאותה אנו מאמצים מתמקמת מתוך עמדה ביחס לממשי, ומכוונת לממשי בדיבורו של הסובייקט. 

 

bottom of page