"האומר הטוב בשיח הפסיכואנליטי". הרצאה שישית בסדרה "לומר טוב", 10.5.22

"פירוש ופענוח בהוויה המדברת - ללשון". הרצאה חמישית בסדרה "לומר טוב", 5.4.22

 • "בהפכי של השיח הפמיניסטי... יש אישה" הרצאה רביעית בסדרה "לומר טוב", 1.3.22

 • "מה מתכוון למשורר?" הרצאה שלישית בסדרה "לומר טוב", 8.2.22

 • לומר טוב כהפכי לשיח של התקינות הפוליטית, הרצאה שנייה בסדרה "לומר טוב", 4.1.22

 • מה לאקאן ידע לעשות עם מתמטיקה: לאקאן, מתמטיקה, באדיו. הרצאה רביעית בסדרה "לדעת לעשות", 6.4.21

 • נעשה ונשמע: התגלות כפרקטיקה (פסיכואנליטית). הרצאה שלישית במסגרת הסדרה "לדעת לעשות", 2.3.21

 • "לדעת לעשות" עם המיניות באי-הנחת של תקופתינו. הרצאה שנייה במסגרת הסדרה "לדעת לעשות", 2.2.21

 • לאקאן ובעיית העבודה בקפיטליזם. הרצאה ראשונה במסגרת הסדרה "לדעת לעשות", 5.1.21

 • נקודות מרכזיות בסמינר 21, חלק שני. יום עיון עם ברנאר נומינה, יוני 2019

 • נקודות מרכזיות בסמינר 21, חלק ראשון. יום עיון עם ברנאר נומינה, יוני 2019

 • המפגש של לאקאן עם הקשירה הבורומאית. יום עיון עם ברנאר נומינה, יוני 2019

 • "אוטיזם: כשהמלים עושות מ'בראש שלהן:" המשך הרצאתו של נומינה

 • "אוטיזם: כשהמלים עושות מ'בראש שלהן:" הרצאה של ברנאר נומינה מתוך יום עיון, 31.05.19

 •  "החדשות הטובות:" מגפת הפסיכואנליזה. ערב עיון על פסיכואנליזה, דת ואמונה

 • "פסיכואנליזה נוגעת בממשי", יום עיון בהשתתפותן של מוריאל שמלה ואליזבת תאמר:

 • ערב השקה בתולעת ספרים של הספר של קולט סולר "לאקאן, הלא מודע מומצא מחדש":